Annelien Coenraads

Over Annelien Coenraads

Annelien is arbeidsdeskundige en coach duurzame inzetbaarheid. Haar achtergrond ligt in de revalidatiezorg waar de balans vinden tussen draaglast en draagkracht één van de hoofdthema’s is. Als arbeidsdeskundige zet zij dit thema voort. Ze richt zich op de disbalans tussen mens en werk. Het gaat in haar optiek niet alleen om de mens of het individu, maar ook de organisatie als geheel. Minder verzuim betekent ook de gezondheidssituatie in een bedrijf verbeteren.

www.verderinarbeid.nl

Lorien Hooijer

Over Lorien Hooijer

Lorien is arbeidsdeskundige, loopbaancoach en HR-adviseur. Ze heeft jarenlang als HR-professional gewerkt binnen de zakelijke dienstverlening en het (internationale) bedrijfsleven. Ze heeft de overstap gemaakt naar het arbeidsdeskundige vak, waarbij ze zowel werknemer als werkgever verder helpt in loopbaan- en verzuimtrajecten.

www.hooijeradvies.nl

Ploni Nieboer

Over Ploni Nieboer

Ploni is arbeidsdeskundige en adviseur op het gebied van werk. Zij ondersteunt HR-professionals en arbeidsorganisaties bij de meest uiteenlopende vraagstukken. Ook coacht zij mensen, die bezig zijn met keuzes op het snijvlak van werk, gezondheid en privé. Zij heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op coaching en begeleiding bij chronische overbelasting en stress. Zij maakt daarbij onder andere gebruik van de CSR-methode. Dit is een psycho-biologische aanpak.

www.ploninieboer.nl

Jelle Tolsma

Over Jelle Tolsma

Jelle heeft door de jaren heen het arbeidsdeskundige vak in bijna al zijn aspecten uitgevoerd. Variërend van re-integratie tot herbeoordeling voor het UWV tot begeleiding en advisering van werkgevers en werknemers in verzuim- vraagstukken. Centraal daarin staat altijd het zoeken naar een passend perspectief voor de toekomst. Ook heeft Jelle enige tijd gewerkt bij de afdeling bezwaar en beroep van het UWV. Vooral grote (zorg-) organisaties maken de laatste jaren gebruik van de diensten van Jelle.

www.tolsma-advies.nl